post-image

Mô hình kinh doanh theo phương thức đại lý ký gửi hay Nhà đại lý ký gửi không đơn thuần là một dịch vụ kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua thực tế hoạt động thực tế kinh doanh dịch vụ đại lý ký gửi, chúng tôi rút ra được những ý nghĩa nhân văn, nhân bản của dịch vụ kinh doanh này như sau.

new single img 02
new single img 03

Ý nghĩa về văn hóa Tiết kiệm

Một cá nhân, một gia đình, một quốc gia trở nên giàu có và cường thịnh được phần lớn là xuất phát từ việc coi trọng khai thác triệt để các công dụng, tài nguyên, nguồn lực của bất kỳ vật chất hữu ích nào. Ngược lại với điều này là sự lãng phí, sẽ là nguồn cơn dẫn tới sự nghèo đói, yếu ớt. Vì vậy, việc mua sắm đồ qua dịch vụ đại lý ký gửi sẽ góp phần lớn củng cố sự nhận thức sâu sắc của mọi người về tầm đặc biệt quan trọng hàng đầu của sự tiết kiệm. Dân tộc và đất nước Nhật Bản cường thịnh là minh chứng rõ ràng nhất về ý nghĩa này.

Ý nghĩa về bảo vệ Môi trường

Bảo vệ môi trường không chỉ được quan tâm ở các nước phát triển lâu đời mà ngay cả các nước đang phát triển như Việt Nam lại càng phải quan tâm việc bảo vệ môi trường. Dịch vụ đại lý ký gửi góp phần “kéo dài tuổi thọ” của các đồ vậy hay tính năng hữu ích của chúng, tìm “chủ mới” cho chúng sau khi bị chủ cũ “chối bỏ”. Điều này cũng có nghĩa là góp phần hạn chế bớt “rác thải” từ việc con người “chối bỏ” những đồ vật mà nhiều khi chúng còn được sử dụng tốt. Và như thế, dịch vụ đại lý ký gửi vừa giúp bảo vệ môi trường lại vừa làm lợi – tiết kiệm – cho người “chủ mới” mua lại.

new single img 01

Ý nghĩa về coi trọng Lịch sử

Coi trọng giá trị đồ cũ nhiều khi không phải chỉ để giải quyết nhu cầu giá rẻ mà còn là giải quyết nhu cầu “tinh thần”, được coi là phổ biến ở nhiều người trong thế giới hiện đại, với hàng hóa được sản xuất đại trà.. Cũng nhiều khi, đồ cũ – đồ cổ có giá trị gấp bội phần đồ mới là vì nó gắn với một thời đại quá khứ hay một sự kiện lịch sử nào đó.

Nguồn: dailykygui