songngam

Ký gửi là việc bên có tài sản chuyển quyền quản lý, định đoạt tạm thời đối với tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua hợp đồng. Sự chuyển quyền này là một hình thức ủy thác bán hàng đã được quy định trong Luật Thương mại Việt Nam.

Theo cách hiểu thông thường, thì Ký gửi là việc bên ký gửi nhờ bên nhận ký gửi bán hộ hàng và có trả thù lao theo thỏa thuận. Theo cách hiểu này, thì Ký gửi là một dịch vụ thương mại.

1. Lợi ích của hình thức ký gửi:

– Bên ký gửi (bên giao hàng): nhanh chóng mở rộng mạng lưới thông qua các bên nhận ký gửi;

– Bên nhận ký gửi: không bỏ vốn (hoặc bỏ rất ít vốn) trong kinh doanh.

pexels-photo-257636@2x
ksenia-kudelkina-531@2x

2. Nhược điểm:

– Công tác quản lý phức tạp vì phải theo dõi việc giao nhận hàng, trả lại hàng (hàng mau hư- dễ hỏng sẽ gặp nhiều rắc rối), thanh toán (đối với số hàng bán được).

songngam

3. Chủ hàng cần chú ý một số điểm:

– Gặp nhiều rủi ro trong việc nhận trả hàng –> Điều kiện trả lại hàng.

– Làm thế nào để quản lý số hàng mà bên nhận ký gửi đã bán dc (để trách chiếm dụng vốn).

4. Hình thức ký gửi: thường áp dụng 2 hình thức ký gửi và chiết khấu sau:

– Bên nhận ký gửi được hưởng chiết khấu A% trên giá bán.

– Bên nhận ký gửi thanh toán cho bên ký gửi với mức giá mà bên ký gửi thông báo. Bên nhận ký gửi bán hàng với giá bao nhiêu là do họ quyết định.